RNR Handelsonderneming respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Voorwaarden verwerking persoonsgegevens

Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die middels privacywetgeving gesteld wordt. Voor jou concreet houdt dit in dat wij de volgende punten belangrijk vinden en hier dan ook aan voldoen:

- We vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat lees je verderop in deze privacyverklaring nog uitgebreider;

- De verzameling van persoonsgegevens houden wij beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- Wij nemen ten allen tijd passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen;

- Wij maken het mogelijk om je persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens over jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het afrekenen van een bestelling.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- Emailadres

- NAW gegevens

- Telefoonnummer

- Factuuradres

- Emailadres

- Betalingsgegevens

 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je registreren om gebruik te kunnen maken van functionaliteit. Na registratie bewaren wij via de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten zonder daarvoor opnieuw gegevens voor hoeft op te geven, ook gebruiken wij deze mogelijk om je te kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst zoals de overeengekomen verplichting tot het leveren van de producten uit je bestelling of beantwoorden van je vragen.

- Je voornaam, voorletter(s)

- Achternaam

- E-mailadres

 

Wij zullen de gegevens voor registratie en uitvoeren van de overeenkomst niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kan ons gevraagd worden persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, dat doen wij alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zo mag je erop vertrouwen dat deze partijen ook zoals gewenst omgaan je persoonsgegevens. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Naast de gegevens voor een account vragen wij om de volgende gegevens:

-Straatnaam

- Huisnummer

- Postcode

 - Woonplaats

- Telefoonnummer

 

Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens

 - Datum en tijdstip bestelling

- Bestelnummer

- Ordernummer

- Factuurnummer

- Totaalbedragen

- Bezorginformatie

 - Bezorgkosten

- Betaalinformatie

- IP-adres

 

Gebruik contactformulier

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij eveneens gevraagd wordt om gegevens in te vullen waardoor wij je je vraag makkelijker kunnen behandelen. Je kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden standaard binnen 30 dagen verwijderd en anders bewaard zolang als de inhoud van je bericht suggereert dat dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het versturen van berichten via de webwinkel gebruiken wij de volgende gegevens:

- Naam

- E-mail adres

 

Gegevens opgeslagen en toegankelijk via je account-dashboard

Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken zoals adresgegevens kunt instellen, opgeven, wijzigen en in theorie zelfs anonimiseren.

 

In je account zijn de volgende data opgeslagen en eveneens voor jou inzichtelijk.

- Bestellingen, inclusief de voor bij de afhandeling benodigde gegevens

- Facturen, inclusief de voor bij de afhandeling benodigde gegevens

 

Je kunt altijd een extra verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over ons privacy beleid kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel worden standaard geen gegevens gepubliceerd. Als dit gebeurt, dan je kiest zelf welke informatie je publiceert; denk bijvoorbeeld aan het like of volgens van onze social media kanalen.

 

Beveiliging

Wij nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van onze processen en worden periodiek gereviewed.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Na het inloggen op je account binnen onze webshops heb je inzage in de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt  een verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens via de onderstaande contact gegevens. Voor vragen over ons privacy beleid kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onze contactgegevens

RNR Handelsonderneming

Winkelerzand 12a

1731 LZ Winkel

+31 (0) 6 45463850

info@rnrhandelsonderneming.nl